Vi vill tacka er för en mycket bra genomförd mässa. Utan ert deltagande hade det inte blivit det positiva mottagandet som vi upplevde i år. För att kunna utveckla konceptet vidare, så vill vi ställa några frågor till er. Vi är mycket tacksamma för era synpunkter.

De insamlade uppgifterna kommer endast användas i internt utvecklingssyfte och kommer inte spridas eller användas på annat sätt.

Utvärdering Trädagars 2019

Beskriv årets Trädagars-mässa med egna ord.

Dina kontaktuppgifter

Avsluta med att ange dina uppgifter så vi kan kontakta dig om det skulle behövas.
Om du har några frågor, kan du kontakta Trädagars projektledare, Ulf Svensson, via e-post ulf@usekonsult.com eller telefon 070-510 97 86.